Условия за ползване

Модерация на съдържание

Целта на тези условия е да осигури свобода на изразяване на мнения в една културна и уважаваща достойнството на участниците и трети лица обстановка за дисксуии според общоприетите съвременни критерии в най-напредналите свободни и демократични общества.

Всеки, публикуващ съдържание на този сайт, включително и коментиращите, приемат тези условия.

 

Недопустимо съдържание

Недопустимо за публикуване (постинг/коментар/цитат) е следното съдържание:

а) вулгаризми (явни или изразени със разбираеми съкращения)

б) груби обиди, дори към трети лица, неучастващи в дискусиите, или към групи хора

в) подигравки с физиологическите белези на човек

г) заплахи за здравето и живота на човек и личността като цяло

д) проповядващо насилие, морално или физическо; заплахи за здравето, сигурността и живота на човек или група хора

е) съдържащо религиозна, етническа и полова нетолерантност

ж) „спам“: разпространяване на постинг без връзка с темите на дискусия, както и многократното постване на свързан с темите, но един и същ постинг, под различни дискусии

з) обсъджащо изключително лични качества на участници без принос по тематиката на конкретната дискусия/постинг

и) публикуването на несобствени лични данни на други личности защитени от закона, такива като точен и изчерпателен физически адрес, телефонен номер или други, смятани за непублични лични данни

 

Модериране на съдържание

Постингите, неотговарящи на настоящите условия, ще бъдат третирани по следния начин от модераторите:

а) редактиране (премахване/маскиране) на отделни думи (ако това е възможно, ако запазва цялостното послание на постинга и ако модераторите имат време за това)

б) изтриване

в) модераторите полагат възможното усилие, предвид че всеки прави това в малкото си и ценно свободно време, да наблюдават и прилагат правилата за модериране;

 

Санкции за недопустимо съдържание

а) след 3 недопустими постинги/коментари, автора му се предупреждава с лично съобщение от някой от модераторите

б) след 4-ти недопустим постинг/коментар, се спира временно, за 1 седмица, достъпа на автора му (ако не е възможно техничекси по друг начин – чрез изключване от сайта)

в) при прекаляване с броя „спам“ постинги – временно спиране на достъпа като в т. (б)

г) след възстановяване правата за участие на санкциониран член, при следващ недопустим постинг/коментар, той се отстранява завинаги

д) достъпът може да бъде спиран и по IP адрес

 

Модератори

а) Модераторите ще полагат усилия, в разумни граници, на намират време да преглеждат и модерират постинги, по свое усмотрение или при посочване