Протестна мрежа към българските полицаи: Протестът ни е и за вас

Ние, протестиращите повече от 170 дни, гледаме на Вас като на съграждани и приятели. Въпреки заповедите, които сте длъжни да

Read more