Второто общество: Александър Секулов с актуален текст, писан преди 6 години …

„Добро утро на всички! На приключилите избори има печеливши, но няма легитимни. Общественото усещане, че изборите отразяват обществени нагласи, е взривено. Не е налице минимално съгласие, че изборите са честни. Налице е максимално съгласие, че изборите са част от търговската дейност на фирмите и партиите. Което, всъщност, е едно и също. Постигната е такава медийна среда, че комичното се приема за нормално. Нормалното – за недопустимо. Създадено е второ общество от негласуващи или от гласуващи в последния момент. Това общество вече излъчва сигнали не на апатия, а на страх. Че не е обществено представено. Че е изоставено от държавата. Че живее извън държавата. Че е преследвано от държавата. Че е изолирано в резерватите на обществената неприемливост и нетърпимост. При комунизма това второ общество бе репресирано от държавата, а сега – от сънародниците си, които подкрепят нелепата парадна демокрация.“

От вестникарската колона „Под игото“, само преди 6 години.
29.10.07