Предложения към Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание:

1. Данните за начина на гласуване на депутатите, отсъствията ( от пленарни заседания и комисии) и декларациите, които народните представители са задължени да подават по силата на закона, доклади и други материали за парламентарната дейност се публикуват и съхраняват в структуриран вид и отворен формат, отговарящ на стандартите за „отворени данни“, годен за машинна обработка и повторна употреба – неизползване на PDF формати и попълнени на ръка документи (декларации и други) на страницата на парламента.

2. Всички депутати да имат обявени приемни дни и часове, имената на сътрудници за връзка, електронна поща и телефон, публикувани на сайта на парламента в профила на депутатите.

3. Разписан в правилника на НС подробен ред за правене на номинации и провеждане на публични изслушвания на кандидатите за различни позиции, избирани от парламента.

4. Ред за провеждане на обществени обсъждания на законопроекти.

5. Предоставяне на информация за начина на изразходване на „двете трети“ към възнагражденията на депутатите и публикуване на разходите за транспорт и командировки до избирателните райони и чужбина, на всеки три месеца, в профила на всеки депутат.

6. Правилникът да предвиди приемане на Етичен кодекс на депутатите.

Протестна мрежа
17.11.2014г.

One thought on “Предложения към Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание:

  • 24.11.2014 at 16:32
    Permalink

    НАЛИ щяха да премахнат партийните субсидии !!!!!!!????????????????? Те са около 50 милиона всяка година. Пари, с които ни купуват и от които живуркат…….. А пари за болни, бедни, стари и деца няма…….

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.