Контра

Снимка: Магдалина Генова
Снимка: Магдалина Генова

Препубликуваме текста на Магдалина Генова от блога й „Нервната акула“.

В изпразнената от съдържание логоцентрична контрадържава демиурзите на подмяната 45 + 24 години изграждат контраструктури и контраконструкти, които да имитират разума, думите, институтите, ценностите, морала, смисъла и мисълта чрез контраразум, контрадуми, контраинститути, контраценности, контраморал, контрасмисъл и контрамисъл.

Контра-произволният-семантичен-знак-по-избор е извратена имитация, а не антоним, което води до една имитативна реалност, която спокойно можем да наречем контрареалност.

В тази контрареалност срещу протестите са изправени контрапротести, за да е ясно кое срещу кое е позиционирано. Оста протестиращи-правителство е извъртяна така, че да изгуби напълно какъвто и да е било смисъл и цел, а противопоставянето вече е смисъл срещу контрасмисъл.

В същата контрареалност срещу студентите са изпратени контрастуденти, а на Деня на будителите контрапразнуват контрабудители, които идват от Контрасофия с автобуси. Срещу учените застават контраучени, а срещу младежите – контрамладежи.

В университетите протестират контрапенсионери и контраспортисти.

В ефира срещу дебатиращите са изпратени контрадебатиращи, които с контраргументи контрадопринасят към контраистината.

Срещу контрабългарите, които навлизат през границите от обкръжаващата ни Контрабългария, се изправят контрамангали, контрапедерасти и контрабежанци, които с контрапразнични манифестации изразяват своята контраподкрепа за контрабългарщината.

Из цялата държава се лее контрареч на любовта, която, естествено, не подлежи на санкциониране по член 162 от НК, защото той е за речта на омразата, а контралюбовта не е омраза. Тя просто е друга любов.

Престъпниците не съществуват, защото няма противозаконни прояви, а само контразаконни, съвсем в контрадуха и контрасмисъла на закона. Ако нещо е противозаконно, то е извършено от контрабългарин.

Срещу медиите излизат контрамедии с контрастатии, контраразследания, контраразкрития, контрасписъци, контраснимки и отворени контраписма от контрапознати контраграждани.

И така нататък.

Ако всичко по-горе описано няма никакъв смисъл и звучи объркващо, то значи може би все още ви е останал някакъв здрав разум. Или отдавна живеете в Контрабългария.

Публикувано в брой 15-ти на вестник #Протест

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.