Декларация от преподавателите, подкрепящи „Ранобудните студенти“, по повод решението на Контролния съвет на СУ „Климент Охридски“

Снимка: People of Sofia
Снимка: People of Sofia

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Групата на преподавателите, подкрепящи Ранобудните студенти
по повод решението на Контролния съвет на СУ „Климент Охридски“

Ние, групата на преподавателите, подкрепящи Ранобудните студенти, сме дълбоко притеснени от решението на Контролния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ и забавянето на неговото публикуване на страницата на Университета. Заявяваме, че допускането на разправа със студентите (морална, административна или физическа) ще бъде най-позорната страница в неговата история! Призоваваме господин Ректора да не участва в нейното написване!

Групата на преподавателите, подкрепящи Ранобудните студенти,
се състои от 327преподаватели от университетите и БАН

5.12.2013 г.
София

1. Александър Кънев, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

2. Амелия Личева, проф. д-р, ФСлФ, СУ

3.  Анета Димитрова, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

4.  Анна Бешкова, доц., ФФ, СУ

5.  Атанас Атанасов, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

6.  Атанас Стаматов, проф. д.ф.н., МГУ

7.  Ахинора Балтакова, гл. ас., д-р, ГГФ, СУ

8.  Боряна Кючукова-Петринска, гл. ас. д-р, СУ, ФКНФ

9.  Боян Знеполски, доц. д-р, ФФ, СУ

10.  Валентина Георгиева, гл.ас.д-р, ФФ, СУ

11.  Весела Чергова, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

12.  Веселин Страшилов, проф. д.ф.н., ФзФ, СУ

13.  Веселин Тончев, д-р доц. ИФХ – БАН, хон. преп. ФХФ – СУ

14.  Веселина Вълканова, доц. д-р, ФЖМК, СУ

15.  Веселина Георгиева, гл.ас., ФКНФ, СУ

16.  Витан Стефанов, проф., ФФ, СУ

17.  Владислав Господинов, доц. д-р, ФП, СУ

18.  Галя Габровска, SOAS, University of London

19.  Геана Динева, ас. д-р, ФФ, СУ

20.  Георги Ангелов, гл. ас., д-р, ИИОЗ – БАН, хон. преп. ФФ, СУ

21.  Георги Ганев, гл. ас. д-р, СтФ, СУ

22.  Георги Каприев, професор, д.ф.н., ФФ, СУ

23.  Георги Фотев, проф. д.ф.н.,НБУ

24.  Гергана Герова, ФзФ, СУ

25.  Даниел Смилов, доц. д-р, ФФ, СУ

26.  Даниела Колева, доц. д-р, ФФ, СУ

27.  Десислава Дамянова, гл. ас., д-р, СУ

28.  Десислава Димкова, ас. БАН, хон. ас., НБУ

29.  Дилян Николчев, доц., Богословски факултет, СУ

30.  Димитър Бечев, хон. преподавател, д-р, ФФ, СУ

31.  Димитър Вацов, доц. д-р, НБУ

32.  Димитър Димитров, гл. ас., Богословски факултет, СУ

33.  Димитър Илиев, гл.ас. д.р, ФКНФ, СУ

34.  Добрин Тодоров, проф. д.ф.н., ХД, МГУ

35.  Евгени Латинов, доц., ФФ, СУ

36.  Екатерина Дамянова, гл. ас. д-р, Богословски факултет, СУ

37.  Екатерина Търпоманова, гл. ас., ФСФ, СУ

38.  Елена Хаджиева, доц. д-р, ФСлФ, СУ

39.  Емилия Дворянова, доц. д-р, НБУ

40.  Жюстин Томс, хон. ас. НБУ

41.  Зарко Ждраков, доц. д-р, НХА, НБУ

42.  Илиана Мирчева, доц. д-р, ФНПП, СУ

43.  Клео Протохристова, проф., д.ф.т., ФФ, ПУ

44.  Кольо Коев, проф., д.с.н., НБУ

45.  Красен Станчев, доц., д-р

46.  Красимир Стоянов, проф.д-р, Католически Университет Аихщедт-Инголщадт

47.  Лилия Илиева, проф., д-р, ЮЗУ; Люблянски университет

48.  Лиляна  Деянова, проф.д.р Лиляна Деянова

49.  Лъчезар Антонов, гл.ас д-р, ЮЗУ

50.  Люба Атанасова, ас, д-р, ЮЗУ; BFSU

51.  Майя Грекова, проф. д.с.н., СУ

52.  Майя Стойнева, проф. д-р, БФ, СУ

53.  Мария Стамболиева, доц. д-р, „Англицистика“, НБУ

54.  Милена Якимова, доц. д-р, ФФ, СУ

55.  Момчил Дойчев Баджаков, доц. д-р, НБУ, деп.“Политически науки“

56.  Надя Данова, проф. д.и.н. , БАН, хон. преп. СУ, НБУ, ЮЗУ

57.  Невена Панова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

58.  Недялка Видева, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

59.  Нели Огнянова, професор д.п.н., ФФ СУ

60.  Николай Найденов, проф. д.п.н.,политология, СУ

61.  Олег Георгиев, прoф. д.ф.н., СУ

62.  Пепка Бояджиева, проф. д.с.н., хон. преп., ФФ, СУ, НБУ

63.  Петър Михайлов Цонев, гл. ас. д-р, ФФ, ЮЗУ

64.  Петя Кабакчиева, доцент, д-р, ФФ

65.  Пламен С.Цветков, проф.д.ист.н. НБУ

66.  Радка Влахова, доц. д-р, ФСлФ

67.  Райна Гаврилова, доц. д-р, ФФ, СУ

68.  Рая Заимова, проф.дин БАН, хон.преп.НБУ, СУ

69.  Росица Градева, доц. д-р, АУБ и БАН

70.  Ружа Смилова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

71.  Светла Колева, доц. д-р, хон. преп. СУ

72.  Светла Черпокова, доц. д-р, ФФ, ПУ

73.  Светлана Иванова, доц. д-р, ИФ, СУ

74.  Светослав Риболов, гл. ас. д-р, Богословски факултет, СУ

75.  Стефан Дечев, доц.д-р, ПИФ, ЮЗУ, хон. преп. ФФ, СУ

76.  Теодора Цанкова, хон. ас. д-р, ФСлФ, СУ

77.  Тодор Полименов, доц. д-р, ФФ, СУ

78.  Христо Попов, ас, ГГФ, СУ

79.  Христо Христев, гл.ас., д-р, ЮФ, СУ

80.  Цветомира Пашова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

81.  Цочо Бояджиев, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

82.  Яна Шишкова, хон. ас., ФКНФ, СУ

Решение на Контролния съвет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“:

„На заседание, проведено на 26 ноември 2013 г., Контролният съвет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е обсъдил сигнал от преподаватели и студенти на Алма матер във връзка с окупацията на Ректората.

Контролният съвет единодушно е решил, че окупацията на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ е незаконна.

Според Контролния съвет Ректорът и Академическият съвет са заели позиция с приетата от Академическия съвет Декларация против окупацията на Ректората.

В съответствие с искането в сигнала по чл. 35, ал. 4, т. 4 от Правилника на СУ „Св. Климент Охридски“ Контролният съвет е предложил на Ректора след извършване на вътрешна проверка да бъдат предприети необходимите действия.

Контролният съвет е подкрепил решението на Ректора за отучване на пропуснатите лекции и упражнения.“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.