ДЕКЛАРАЦИЯ на преподавателите, подкрепящи студентския протест, във връзка с позицията на правителството и НПСС, относно окупацията на университети в страната

снимка от фейсбук страницата "Преподаватели в подкрепа на студентския протест"
снимка от фейсбук страницата „Преподаватели в подкрепа на студентския протест“

Преподавателите, подкрепящи гражданските и студентските протести призовават всички колеги, студенти и граждани на протестно шествие на 10 ноември, неделя от 11.00 часа.

„ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ“

По повод 24 години от падането на тоталитарния режим в България ви каним на протестно шествие, с което:

– да дадем пример за гражданска позиция, към която да приобщим и студентите;

– да огласим публично оценката си за състоянието на държавността и демокрацията в България;

– да защитим правото си на свободна волеизява като пълноправни европейски граждани., се казва във фейсбук събитието.

МАРШРУТ: 11.00 ч – Събиране на стълбите на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ 11:30 ч – Тръгване на шествие, водено от преподавателите, към НС 12:00 ч – стигане пред Министерски съвет, площад „Независимост“. Ето и пълния текст на декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ

на

преподавателитеq подкрепящи студентския протест, във връзка с позицията на правителството и Националното представителство на студентските съвети (НПСС), относно окупацията на университети в страната

Уважаеми колеги,

            Свидетели сме на използването на различни форми на натиск върху студентите, които изразяват своя протест срещу лъжата и мафиотизирането на българската политическа и обществена среда. Всички тоталитарни форми на манипулация на общественото съзнание са в ход. Политиката на „извиване на ръце” е прикривана зад привидната загриженост за „демократичното право на свободен достъп” до окупираното университетско пространство. Така се прикрива действителният адресат на студентското недоволство – правителството и Народното събрание на Република България. Управляващите продължават да твърдят, че този протест не ги интересува, „защото студентите нямат право на политически искания”. Съгласно Хартата за правата на студентите от Европейския съюз: „всички студенти имат правото на свободно изразяване и това не бива да бъде ограничавано единствено до проблемите на тяхното образование” (чл.14).

            Обявената от министър Клисарова „среща с протестиращите студенти” (както и с представители на университетските студентски съвети) беше използвана, за да се реализира основната цел: отхвърляне на окупацията на университетите и сплашване на нейните привърженици. Употребата на подобни тоталитарни практики за контрол и натиск върху инакомислещите е това, което в действителност нарушава автономията на висшите училища. Със своята декларация НПСС демонстрира отказ от изпълнението на мисията си да представлява, защитава и подкрепя правата на всички студенти.

Ние заявяваме, че подобна политическа намеса в автономията на университетите е заплаха срещу устоите на демокрацията в Република България. Привикването на недоволните на подобни „срещи” е опит за директен партиен контрол върху студентите и преподавателите, които ги подкрепят, и това още веднъж делегитимира настоящото правителство. Тези практики нямат място в едно демократично общество.

7. 11. 2013 г.

1.      Албена Танева, доц. д-р, ФФ, СУ

2.      Александър Динов Кьосев, проф. д-р, ФФ, СУ

3.      Александър Кънев, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

4.      Анна Алексиева, гл.ас. д-р, ИЛ, БАН

5.      Анна Бешкова, доц. д-р, ФФ, СУ

6.      Антоан Божинов, Кино, реклама и шоубизнес, НБУ

7.      Антоан Божинов, хон. ас, ФЖМК СУ, НБУ

8.      Антоанета Дончева, ас. д-р, ИФФ, ПУ

9.      Атанас Атанасов, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ

10.  Атанас Атанасов, проф. д-р, Театрален Факултет, НАТФИЗ

11.  Атанас Славов, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

12.  Благой Узунов, гл.ас. д-р, БиоФ, СУ

13.  Божидар Кунчев, проф. д-р, ФКНФ, СУ

14.  Бойко Пенчев, доц. д-р, ФСФ, СУ

15.  Борис Стоянов, гл. ас. д-р, ИФ, СУ

16.  Боряна Кючукова-Петринска, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

17.  Боян Знеполски, доц. д-р, ФФ, СУ

18.  Валентина Кънева, доц., ФФ, СУ

19.  Вержиния Станиславова, доц. д-р, ФП, СУ

20.  Вероника Димитрова, ас. ФФ, СУ

21.  Весела Чергова, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

22.  Владислав Господинов, доц. д-р, ФП, СУ

23.  Вяра Калфина, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

24.  Галина Гончарова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

25.  Георги Гочев, гл.ас. д-р, Средиземноморски и източни изследвания, НБУ

26.  Георги Папакочев, преп., Журналистика, НАТФИЗ

27.  Георги Каприев, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

28.  Георги Фотев, проф. д.с.н., СФ, НБУ

29.  Гергана Герова, доц., ФзФ, СУ

30.  Гергана Динева, ас. д-р, ФФ, СУ

31.  Даниела Колева, доц. д-р, ФФ, СУ

32.  Делчо Илчев, гл.ас., Департамент Спорт, СУ

33.  Десислава Валериева, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

34.  Диана Атанасова, гл.ас. д-р, ФСФ, СУ

35.  Дилян Николчев, доц, БФ, СУ

36.  Димитри Гинев, проф., Ц-р по история и теория на културата

37.  Димитър Илиев, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

38.  Добрин Тодоров, проф., д.ф.н., МГУ

39.  Евгени Латинов, доц. д-р, ФФ, СУ

40.  Екатерина Търпоманова, ас., ФСФ, СУ

41.  Елена Джамбазова-Спасунина, доц.ФНПП, СУ

42.  Елена Динева, ас., ФКНФ, СУ

43.  Елена Динева, ас., ФКНФ, СУ

44.  Емилия Дворянова, доц. д-р, Нова Българистика, НБУ

45.  Емилия Славова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

46.  Жана Дамянова, гл.ас., ФФ, СУ

47.  Жюстин Томс, хон. ас., СФ, НБУ

48.  Иван Билярски д. ист. н., проф., ИИС, БАН, ЮФ, ИСУ

49.  Иван Станев, гл.ас., Природни науки и образование, РУ

50.  Иван Христов, доц. д-р, БФ, СУ

51.  Йордан Ефтимов, гл. ас. д-р, Нова Българистика, НБУ

52.  Калин Янакиев, проф. дфн, ФФ, СУ

53.  Камелия Спасова, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ

54.  Клео Протохристова, проф. дфн, ПУ

55.  Кольо Коев, проф. д.с.н., Философия и социология, НБУ

56.  Кристиан Таков, доц. д-р, ЮФ, СУ

57.  Людмил Цанков, доц. д-р, ФзФ, СУ

58.  Майя Грекова, проф. д.с.н., ФФ, СУ

59.  Майя Стойнева, проф. д-р, БиоФ, СУ

60.  Мариана Малинова, доц. д-р, Средиземноморски и източни изследвания, НБУ

61.  Мария Стамболиева, доц. д-р, Англицистика, НБУ

62.  Миглена Николчина, проф. д-р, ФСФ, СУ

63.  Милена Миленова, гл. ас., ФКНФ, СУ

64.  Миряна Янакиева, доц. д-р, ИЛ, БАН и ФСФ, СУ

65.  Митко Новков, хон. ас., СУ, НАТФИЗ

66.  Надя Данова, проф. д.и.н., ИБЦТ, БАН; СУ, НБУ и ЮЗУ

67.  Невена Панова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

68.  Недялка Видева, проф. д-р, ФФ, СУ

69.  Нели Христова, проф. д-р, ГГФ, СУ

70.  Олег Георгиев, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

71.  Правда Спасова, проф. дфн, хон. преп. НХА; ФФ, СУ

72.  Пепка Бояджиева, Проф. д.с.н., хон., ФФ, СУ

73.  Пламен Цветков, проф. дин, НБУ

74.  Рая  Заимова, проф. дин, ИБЦТ, БАН; хон. преп. СУ, НБУ

75.  Росица Градева, доц. д-р, АУБ и ИБЦТ-БАН

76.  Ружа Смилова, гл. ас д-р, ФФ, СУ

77.  Светла Колева, доц. д-р, хон. преп., ФФ, СУ

78.  Светла Черпокова, доц. д-р, ПУ

79.  Светлана Иванова, доц. д-р, ИФ, СУ

80.  Слава Янакиева, хон. ас., ФФ, СУ; ФИФ, ПУ

81.  Смилен Марков, гл. ас. д-р, ПБФ, ВТУ

82.  Снежана Попова, доц. д-р, ФП, ЮЗУ

83.  Теодора Цанкова, хон. ас. д-р, ФСФ, СУ

84.  Тодор Полименов, доц. д-р, ФФ, СУ

85.  Тодорка Минева, хон. преп., ФСФ, СУ

86.  Тодор Танев, проф. дпн, ФФ, СУ

87.  Христо Христев, гл.ас.д-р, ЮФ, СУ

88.  Цочо Бояджиев, проф. дфн, ФФ, СУ

89.  Юрий Дачев – доц., Театрален Факултет, НАТФИЗ

90.  Яна Шишкова, хон. ас., ФКНФ, СУ

Събитието във фейсбук може да намерите ТУК. Страницата на преподавателите, подкрепящи гражданските и студентски протести може да следите ТУК.

2 thoughts on “ДЕКЛАРАЦИЯ на преподавателите, подкрепящи студентския протест, във връзка с позицията на правителството и НПСС, относно окупацията на университети в страната

 • Pingback:повече така не може: декларация на преподавателите в подкрепа на студентите at Smiling

 • 19.11.2013 at 01:15
  Permalink

  ВЕЧЕРЕН ТРОМПЕТ

  Върти ни живота под жаркото слънце
  и трием нозе от горещия камък…
  Но щом вечерта от небето се спусне,
  ще взема тромпета и ще седна на прага.

  Стига край тия стени съм се лутал
  като звън на пробита камбана.
  Трябва да свиря, трябва да срутя
  тишината – само викът да остане.

  Искам да гръмне горещия вятър
  и докрай да отвори вратите.
  Искам да тръгне отново земята
  след кръстоносния марш на щурците.

  Искам бодливата тел пред дома ви
  с моята песен да скъсам.
  Искам съседа, който се прави
  на глух, да възвърне слуха си.

  Искам да върже своите пръсти
  крадецът, сърце да си купи пазача.
  Искам да капна от моите сълзи
  в окото, което ръждясва.

  Искам отново при нас да се върне
  панаирът – прахта да издуха.
  Искам от смях да умре и от гъдел
  този, който умира от скука.

  Искам над мъртвите като на стража
  до сутринта да стоиме.
  Искам на всички заспали да кажа,
  че има време да се наспиме…

  Трябва да свиря в глухата вечер,
  докато не дочуя към мене да иде
  гласът на хиляда тромпета далечни.
  Или на някой архангел невидим.

  © Борис Христов

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.