Декларация на ПП „Зелените“ относно унищожаването на Природен парк Странджа

Река Велека, Природен парк “Странджа”. Снимка: Александър Иванов
Река Велека, Природен парк “Странджа”. Снимка: Александър Иванов

Върховният административен съд се постави в услуга на строителната мафия, като разреши унищожаването на Природен парк Странджа

Декларация на ПП „Зелените“:

На 15 януари 2014 г. Върховният административен съд взе поредното решения в услуга на строителната мафия, като пренебрегна международното и европейското законодателство ратифицирано от България в защита на нейната собствена природа и разреши застрояването в Природен парк Странджа.

Петчленният състав на ВАС окончателно взе необжалваемо решение и отмени решение на предишния тричленен състав, с което се обявяваше за незаконосъобразен Общият устойствен план на община Царево заради липсата на предварително издадени Екологична оценка и Оценка за съвместимост с НАТУРА 2000. Именно този Общ устройствен план предвижда масирано застрояване на крайбрежието на Странджа в нарушение на плана за управление на Природен парк Странджа и на изискванията за опазване на видовете и местообитанията от НАТУРА 2000.

Петчленката на ВАС се е позовала на Закона за устройство на територията, който казва, че решенията за одобряване на Общите устройствени планове са необжалваеми. И напълно е пренебрегнала изискванията на Орхуската конвенция и Директивите за екологичните оценки и за природните местообитания, а оттам и на Конституцията.

Зелените сме убедени, че съдиите във ВАС са достатъчно компетентни. Щом като веднъж тричленният състав съвсем компететно, отговорно и вярно е разчел правната рамка – явно това не е въпрос на компетентност, а на зависимост.

ПП „Зелените“ ще предприемем всички необходими мерки Общият устройствен план на Царево да бъде отменен, чрез натиск от страна Европейските институции и стартиране на наказателни прооцедури и разглеждане на случая в Европейския парламент – освен ако Министърът на регионалното развитие, главният касационен жалбоподател и виновник за създалата се недопустима ситуация и в предишното, и в сегашното правителство, не отмени веднага своята заповед за одобряване на скандалния план.

Случаят ясно показва, че без откъсване на съдебната власт от влиянието на парламента и изпълнителната власт и без реален контрол на суверена върху нея, ние ще продължаваме да получаваме такова лъжливо правосъдие и в бъдеще.

Зелените
18.01.2014 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.