Контра

Престъпниците не съществуват, защото няма противозаконни прояви, а само контразаконни, съвсем в контрадуха и контрасмисъла на закона. Ако нещо е противозаконно, то е извършено от контрабългарин.

Read more