За ПМ

Протестна Мрежа ДАНСwithme

 

I. Прокламация

 

Днес, 7 август 2013, работна група, съставена от администраторите и членовете на някои от водещите групи в социалните мрежи, които активно съдействат на обществото да изрази недоволството си срещу властта на олигархията и конкретно срещу правителството „Орешарски”.

Обявяваме създаването на Протестна мрежа – среда за взаимодействие и контакт, с основна цел: оставка на сегашното правителство чрез разрастването на протестните действия, и основна перспектива – съхраняване енергията на протеста, придобил гражданственост под името ДАНСwithme. Протестната мрежа следва да се превърне в постоянно действащ инструмент за съгласувано гражданско участие и контрол, готов да да се противопостави на всяко управление, което подкрепя олигархични структури, корпоративни интереси и действа против ценностите на свободата, демокрацията и гражданското общество.

Ние вярваме, че България има нужда от истинска и всекидневна демокрация. Липсата на реално работещо гражданско общество позволи на политическата класа да пренебрегва систематично основите на обществения договор и демократичните принципи на общественото управление и да изостави основната си функция – да служи на народа си. Злоупотребявайки с делегираната й от обществото власт, политическата върхушка прие за норма на поведение да работи за себе си и за финансиращата я олигархия, като дори съществуват основателни съмнения, че с действията си тя съзнателно обслужва чужди правителства, служби и корпорации.

Политическата класа до такава степен повярва в своята недосегаемост, че безпардонно и нагло подменя вота на избирателите, загърбва предизборните си обещания и разгръща политически чадър над хора със съмнителна биография и капитали. Биват издигани, и правят кариера не най-способните и най-достойните, а представителите на престъпни зависимости и “своите” хора. С това въпроизвеждане на статуквото, властите в България придобиват все по-уродливи и неразпознаваеми за честните хора черти. За да защитят егоистичните си интереси, политическата класа и стоящата зад нея олигархия и до днес правят всичко възможно българското общество да остане инертно и манипулирано, заради което влиянието на всички тези процеси достигна безпрецедентни нива. В резултат на това, българският народ заема незавидното последно място в Европа по благосъстояние, намира се в тежък демографски срив и е жертва на един продължаващ фасаден преход към демокрация.

Отдавна нарушена е независимостта на основните власти. Парламент, изпълнителна власт и съдебна система показват всекидневно всякакви признаци на зависимости от всичко друго, но не и гражданите на България, на които са създадени да служат, и с чиито данъци съществуват.

Настоящите основни политически сили последователно показаха своето нежелание да се погрижат за добруването на България. В тази безизходица се роди протестът ДАНСwithme – мащабен и спонтанен израз на натрупаните и проявявали се и преди това обществени напрежения и естествена реакция срещу арогантната подмяна на гражданските интереси.

Властта за пореден път остана глуха към гласа на гражданите. Нещо повече – на спонтанността и неорганизираността на гражданския протест бе противопоставена цялата добре обиграна машина на пропагандата и разбиване на опитите в техния зародиш. Свидетели сме на невиждана полицейщина, горчиво напомняща за едно срамно тоталитарното минало. В отговор на многократно изразяваното от протестиращите желание за по-организирано противопоставяне на силите на статуквото, ние предлагаме Протестната мрежа като инструмент, който да послужи на нас, протестиращите, за една по-сериозна консолидация и постигане на желаните от всички ни цели. В краткосрочен план – оставка на правителството на Орешарски, насрочването на предсрочни парламентарни избори до края на годината. В стратегически план – все по-активно съдействие на спонтанното и автентично гражданско участие в политическия и обществен живот на България.

Каним всяка свободна личност, а също и: свободни групи за натиск върху управлението, групи за дискусии, политически субекти, творчески и съсловни организации, работодателски организации и синдикати, тоест всички, които желаят да работят за каузата на гражданското общество, да се присъединят или подкрепят борбата ни за реално демократична и свободна от мафията държава.

Убедени сме, че само заедно, отстоявайки активна гражданска позиция, можем да превърнем България в правова европейска държава с работещи институции и политическа класа, която защитава интересите на обществото като цяло. Този процес преминава през осъществяването на ежедневен граждански контрол, през обединяването на разделения от идеологии и социални проблеми български народ и води до изграждането на реална, работеща дeмокрация и гарантирането на достоен живот, просперитет и перспектива за българските граждани в собствената им страна.

 

II. Основни принципи

 

1. Протестна мрежа

Протестната мрежа е независимо обединение, създадено в подкрепа на легитимните искания на българските граждани, участващи в протеста срещу правителството „Орешарски“. Тя има за цел да съдейства и да насърчава диалога между протестиращите, да подпомогне процеса на вземане на общи решения и представянето на общи позиции. Тя е инструмент за гражданскo участие и контрол, както и коректив на действията на политическата класа, така че те да бъдат защитени основните обществени интереси.

Мрежата представлява неформално хоризонтално обединение на независими, равнопоставени и непартийни групи от граждани, което се създава за да реализира следните функции:

– комуникация между групите и регулярен обмен на информация;
– координиране на действията между тях;
– механизми за поставяне и обсъждане на съществени за обществото въпроси и проблеми
– приемане на общи за Мрежата позиции и решения, чрез намирането на консенсус между групите;

 

Протестната мрежа се съгласява и приема доброволно следните ограничения на своята дейност:

– за да запази позицията си на коректив, осъществяващ граждански контрол от името на съставляващите я групи, не може да участва в управлението, нито самостоятелно нито в коалиция с политически субекти и личности.
– за да остане надпартийна, не може да подкрепя политически платформи и партии; но може свободно да получава безвъзмездна и неангажираща подкрепа от тях в рамките, определени от приети от Мрежата решения, позиции и принципи.
– вкоренена в хуманистичната ценностна система, не може да подкрепя или призовава към насилие или всякакви форми на дискриминация.

 

2. Съставни групи

Протестната мрежа е хоризонтално обединение, в което са поканени всички автентични групи от протеста ДАНСwithme, участващи в организирането на протестите на местно ниво – от София, страната и дори извън България. Всяка от съставящите Протестната мрежа групи запазват своето самоуправление, облик и функциониране. Всичко, ставащо вътре в тях, ще продължи да се решава от самите групи и остава тяхно суверенно право.

Групите могат да бъдат както виртуални (Facebook и други социални мрежи, форуми и др. форми на интернет комуникация), така и реални събрания от хора или комбинация от двете.

 

За да бъде част от Протестната мрежа, всяка група трябва да отговаря на следните критерии:

– да представлява непартийно сдружение на граждани, което няма партийни функции или амбиции;
– да е съставена от реални и неанонимни личности;
– всички членове на групата да имат равно право на информираност, дебат и участие във взимането на решения;
– малцинството да има възможността да изложи и поддържа своите аргументи;

 

Всяка група от Протестната мрежа има право:

– да контактува с другите групи;
– да получава равен достъп до всяка информация, касаеща вътрешния живот в Мрежата;
– да предлага идеи, да инициира обсъждания на проблеми и взимането на решения, които касаят както нея, така и цялата Протестна мрежа;
– да участва в дискутирането на общите за Мрежата проблеми и взимането на решения;

 

За да бъде приета дадена група в обществото на Протестна мрежа, е необходимо да се запознае с принципите и правилата на Протестна мрежа.

 

Група може да бъде отстранена от Протестната мрежа при наличие на:

– недемократични принципи на вътрешен живот и управление;
– провеждане на партийна политика или дейност;
– системно неконструктивно поведение и спъване на работата на Мрежата или на конкретни нейни групи;
– системна липса на подкрепа и солидарност по приетите от цялата Мрежа решения;

 

3. Администратори

За да бъде осигурено нормалното функциониране на Протестната мрежа, група от администратори ще подпомага описаните в предишните точки процеси на комуникация, координиране, дебати и вземане на решения.

Администраторите ще се избират измежду членовете на Протестната мрежа чрез номиниране от самите групи. Те не са лидери, формиращи нейната политика, а са само пазители на принципите, залегнали в основата на Протестната мрежа. Тяхната основна функция е подпомагане на описаните в предишните точки процеси.

Администраторите не могат да вземат решения от името на Протестната мрежа или отделна група. Тяхното участие в дискусиите и взимането на решения имат същата тежест като всеки един гражданин, участник в група от Мрежата.

 

4. Приемане на решения

Протестната мрежа може да приема позиции или решения след обсъждането им във всички групи и достигането на консенсус между тях, изразен чрез квалифицирано мнозинство.

Мрежата изразява волята само и единствено на съставляващите я групи граждани, без да претендира че представлява целият протест ДАНСwithme, или която и да е друга външна формална или неформална структура.

 

5. Взаимодействие с други организации

Протестната мрежа може свободно да получава подкрепа от всякакви граждански или политически субекти относно нейни позиции, решения и действия. Тази подкрепа обаче може да бъде само безусловна и неангажираща Мрежата с каквито и да било подразбиращи се ангажименти.

Тази подкрепа може да се изразява в споделяне на позиции или участие в организирани от Мрежата събития

Влизането в каквито и да е ангажиращи взаимоотношения с други субекти и организации извън Мрежата може да бъде осъществено само след поставяне на въпроса за решение от цялата Мрежа и приемането му.

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Войната, която водим, е преди всичко информационна.

Дотук протестът показа изключителна зрялост, и винаги успешно разпознаваше и отхвърляше всеки опит да бъде използван за нечии кариерни и политически цели. Вярваме, че ако Протестната мрежа наистина работи честно и търпеливо в интерес на България, по един или друг начин ще бъдем разпозната и приети именно като такава.

 

Въпрос: Кой стои зад идеята за Протестна мрежа?

Отговор: Ние сме протестиращи от ДАНСwithme. Повечето от нас са администратори и координатори на някои от основните групи на ДАНСwithme.

 

Въпрос: Как и защо се роди идеята за Протестна мрежа?

Отговор: Протестната мрежа е отговорът на това силно търсене. Преди няколко седмици, в централния ивент #ДАНСwithme ден 7 няколко дни стоеше анкета с въпрос “Искате ли протестът да излъчи свои представители/лица”, която получи положителен отговор на над ⅔ от гласувалите.

 

Въпрос: Защо говорите от наше име, без да сме ви упълномощили за това? И за какво е тази Протестна мрежа?

Отговор: Демократичните принципи и етичните ценности, които изповядваме, не ни дават правото да твърдим, че можем да говорим от името на многохилядното множество на целия протест. Ние сме екип, който изработва основните принципи на Протестната мрежа, описани по-горе. Основните цели, с които се създава Протестна мрежа, е да се намери по-широка подкрепа за постигането на: Оставка на правителството, избори до края на годината и непрестанен граждански натиск над олигархичните структури, назначения и политики.

 

Въпрос: Защо разцепвате протеста с такива идеи?

Отговор: Предстои уточняване и приемане на основни принципи на Протестната мрежа и консолидиране на достатъчно сериозна подкрепа от хиляди активни граждани. Надяваме се да успеем да създадем вътре в самата Мрежа и един приемлив и демократичен механизъм, чрез който да формулираме общи искания и да излъчваме пратеници, които да ни представят ако бъдещите правителства имат повече разум от сегашното, и желаят наистина, а не привидно, да се вслушат в гласа на гражданите. Тогава самата Мрежа ще реши с кого и до колко да преговаря.

 

Въпрос: Аз не смятам, че протестът има нужда от каквато и да е организираност. Защо искате да убиете неговата спонтанност?

Отговор: Основен принцип на Протестната мрежа, е че тя е структура от независими и равноправни групи. Всяка от тях ще може да продължи да действа самостоятелно или заедно с другите групи. Самата Мрежа няма да има подтискащи свойства върху работата на съставляващите я групи, нито ще им въздейства в нежелана от тях посока, стига техни действия да не влизат в разрез с основните демократични ценности и интереси на обществото. Посоката на взимане на решения и на действия на Мрежата винаги трябва да остане отдолу-нагоре, от гражданите към властта. Всяка група остава напълно свободна да провежда самостоятелни инициативи, стига те да не влизат в пряко противоречие с основните принципи на Мрежата. Тези принципи ще пазят само най-базовите основи на демократичността и няма да имат друга рестриктивност. От друга страна, Мрежата ще даде възможност за синхронизирани и много по-ефективни действия, ще ни позволи да разширяваме подкрепата за протеста там, докъдето все още не сме стигнали, и ще позволи обмяната на креативни идеи и важна информация.

 

Въпрос: Политиците не могат да ударят протеста, когато той е аморфен и без ясни лидери или организация. Тази идея го прави всъщност по-слаб и уязвим. Не виждате ли, че те само това чакат?

Отговор: Надпартийността на Мрежата, нейното принципно нежелание да участва във властта, нейната хоризонталната структура от независими една от друга групи, както и липсата на единен управляващ орган в огромна степен ще я предпазят от всякакви опити тя да бъде овладяна или използвана. Всъщност Протестната мрежа е също толкова многолика, колкото и самият #ДАНСwithme и това я прави изключително сложна мишена за представителите на олигархията, въпреки техните огромни ресурси. Това, разбира се, не трябва да приспива бдителността на всеки гражданин и участник в Мрежата. Политиците до скоро оправдаваха глухотата и бездействието си именно с липсата на ясно послание или пратеници, с които да разговарят. С изключение на това конкретно правителство на Орешарски, спрямо което огромното мнозинство от протестиращи в #ДАНСwithme не желаят да се водят каквито и да е преговори, всяко следващо правителство може и да получи своя шанс за преговори и консултации чрез Протестната мрежа, стига Мрежата да го реши.

 

Въпрос: Вие на коя партия служите? И коя партия стои зад вас?

Отговор: Протестната мрежа е надпартийно обединение за граждански контрол над властта. Като такова, тя не може да участва в управлението по никакъв начин, за да не влезе в пряк конфликт на интереси. Мрежата служи единствено и само на съставляващите я граждански групи, а с това – и на цялото гражданско общество. Политическите субекти могат да изразяват подкрепа за действията на Протестната мрежа, но Протестната мрежа нито ще покрепя партии, нито възнамерява да сключва някакви тактически или стратегически съюзи с тях.

 

Въпрос: Протестната мрежа някакъв по-завоалиран проект за партия ли е? Ще участва ли на избори?

Отговор: Категорично НЕ! Протестната мрежа се създава като инструмент за въздействие на гражданското общество по посока на политическата класа. Този инструмент завинаги трябва да остане от страна на гражданите. Всяка група, която има някакви партийни амбиции, няма да получи правото и възможността да ги провежда като част от Протестната мрежа, и следва да я напусне. Отделно, няма как група да бъде приета в Протестната мрежа, ако е партийна структура, или провежда явна или скрита партийна политика.

 

Въпрос: Кои ще са лидери на Протестната мрежа?

Отговор: Мрежата няма да работи на принципа “лидер -> последователи”, а точно наобратно – “граждани (групи) -> позиции/събития -> (евентуално) пратеници/комуникатори”. Администраторите на Протестната мрежа ще са натоварени с функциите да пазят демократичността и приетите основни принципи. Но те няма да имат власт да формират политиката на Мрежата.

 

Въпрос: Защо така недемократично някакви хора се събрахте и взехте решение зад гърба ни да създадете Протестната мрежа. С какво право?

Отговор: Създаването на така важния документ с принципите на Протестната мрежа нямаше как да бъде написан от нулата чрез едновременно действие от огромни групи хора. От чисто практически съображения, той се разработваше в един по-тесен, но все така разнообразен кръг от протестиращи – работна група. Участниците в този екип поехме своята отговорност и немалък риск, но в крайна сметка – чрез това наше действие, този проект стана практически възможен. Представяме го на вашето внимание за коментари, редакции и подобрения, с цел достигането на принципи, които да осигурят максимален консенсус и подкрепа ( виж по-горе). Надяваме се в Протестната мрежа да се влеят стотици автентични групи от протеста, за да може самата Мрежа, като едно пораснало дете, да заживее своя живот взема своите решения. Само по този начин ние, гражданите бихме могли да заявим и реализираме ясно желанието си за непрекъснат граждански контрол на всяко правителство, независимо от партията/ коалицията, която е на власт.

 

Въпрос: Как мога да стана част от Протестната мрежа?

Отговор: В Протестна мрежа може да се включи всяка автентична протестна или гражданска група, която споделя заедно с нас основните принципи на демократичността, които са заложени в документа Принципи на Протестната мрежа по-горе. Всеки гражданин може да се присъеди към някоя от групите на Мрежата като неин член, и да участва равноправно с другите като свободно изразява и защитава своите позиции. Нека заедно заставим сегашното правителство да подаде оставка, за нови избори преди края на 2013 г. и непрестанен и всекидневен граждански натиск и контрол над всяко следващо управление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.