Само ЗАЕДНО ще успеем

Настъпва денят, белязан с едно трибуквено и трицифрено число – 100.

Сто дни протестираме.

Някои всеки ден, някои – когато могат.
Протестът понесе много атаки, много опити да бъде разделен…
Въпреки тях и естествената умора, този жив организъм оцеля, тази магия още действа.
Много от нас имат лични причини да не идват вече, но ви моля – забравете за по няколко часа дневно частното и мислете за ОБЩОТО.
Ние, будните, трябва да будим другите – не спирайте да говорите с всички около вас за това, че Протестът е МОРАЛЕН; че ИСТИНАТА е на наша страна; че сме прави…
Протестирайте дори и да не можете да идвате на площада – изразявайте гражданската си позиция там, където обстоятелствата ви позволяват.

Няма място за отстъпление!

Да си помогнем сами, за да ни помогне и Бог да опазим България!

Само ЗАЕДНО ще успеем!

Георги Илиев