Що е то монопол и има ли почва у нас

Снимка: Юлиян Собаджиев
Снимка: Юлиян Собаджиев

Монопол

Монополът е пазарна структура със строго определен единствен продавач, който произвежда продукция без близки заместители. Монополът е пълно отсъствие на конкуренция. Думата е от гръцки произход и означава „продавам сам“ (μόνος „сам, единствен“; πωλώ „продавам“). Ако една-единствена фирма предлага и продуктът няма заместители, тя е абсолютен монопол. В практиката се говори за монополизация на пазара, дори когато продавачът не е един. В такъв случай понятието се използва като синоним на монополна сила или монополна власт, реализирана чрез влияние върху пазарната цена.
(Източник: Уикипедия)

Монополът произвежда уникален продукт, който няма заместител – потребителите нямат друга опция за ползването му, освен ако не го закупят от фирмата, която го произвежда. Друга фирма не може да пробие в съответния отрасъл, тъй като самите ресурси за производството на съответния продукт са недостъпни за нея поради ограничеността им, което означава, че цената им е висока. Отделно бариера са и издаваните от държавата лицензи и патенти – тя може да издаде на един, на друг – не, което ограничава конкуренцията. Монополът контролира и цената на съответната стока или услуга – няма съревнование с други на пазара, за да бъде тя формирана в резултат на търсенето и предлагането й.

Какви са монополите според възникването си?

естествен – възниква чрез естествените сили на конкуренцията. Това се получава, когато една фирма е в състояние да задоволи пазарното търсене при по-ниски разходи за единица продукция. Тя се превръща в единствен продавач и издига бариери за вход в отрасъла за всички останали. Тази ситуация е характерна за отрасли, в които е възможна икономия от мащаба, а конкуренцията е силно затруднена. Пример са водоснабдяване, топлофикация, железопътен транспорт и др.

изкуствен (институционален) – причина могат да бъдат правителствени ограничения за навлизането на множество фирми в даден отрасъл (дейност). Законовата защита на патенти, авторски права, издаването на лицензи, отдаването на концесия за ползване на природни ресурси поставят фирмите в привилегировано положение спрямо пазара .

Част от монополите в България:

– Електроразпределителните дружества (ЕРП) – ЧЕЗ България, Енерго Про и ЕВН

ЕВН снабдява с електроенергия Югоизточна България (1.5 млн. клиенти) – част е от EVN AG, Австрия. Групата “ЕВН България” се създава през 2005 година след приватизацията на енергийните дружества. Част от нея са “ЕВН България” ЕАД, 100% дъщерно предприятие на австрийската ЕВН, “ЕВН България Електроразпределение” АД и “ЕВН България Електроразпределение” АД с по 67% собственост на австрийците и 33% на нашата държава, както и “ЕВН България Топлофикация” АД, отново 100% собственост на австрийската фирма-майка.

ЧЕЗ обслужва Западна България от 2004 година (1.9 млн. клиенти), след придобиването на мажоритарния дял на “Електроразпределение Столично” АД. Нейните фирми са “ЧЕЗ България” ЕАД, 100% собственост на ЧЕЗ в Чехия, “ЧЕЗ Електро България” АД и “ЧЕЗ Електроразпределение” АД с по 67% собственост на чехите и по 33% на акционери, “ЧЕЗ Трейд България”ЕАД и “ТЕЦ Варна” ЕАД – и двете със 100% собственост на чешката ЧЕЗ.
“Енерго Про Варна” ЕООД е наследник на немската ЕОН и оперира в Североизточна България. Част от нея са “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД (около 94%), “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД (около 84%) и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД.

“Топлофикация София” ЕАД e най-голямото дружество в страната и на Балканите. Създава се през 1957 година. През 2002 година става акционерно дружество (АД) – собственици са Столична община – 58% и Министерство на икономиката и енергетиката – 42%. През 2009 година става еднолично акционерно дружество – едноличен собственик на капитала е Столична община.

– “Софийска вода” АД – през 2000 година Столична община сключва с фирмата 25-годишен договор за концесия за поддръжката на ВИК системата в столицата. Собствеността на “Софийска вода” АД е на френската „Веолия вода”С.А – 77,1%, и на “Столична община” – 22,9%.

НЗОК (Национална здравно-осигурителна каса) – държавен монопол. В момента управител е д-р Румяна Попова. Създава се през 1998 година със Закона за здравното осигуряване, започва да функционира на следващата година.

БДЖ (Български държавни железници) ЕАД – създава се през 1885 година със Закона за железниците. Има пътнически и товарни превози.

“Булгартабак Холдинг” АД – лидер на пазара за цигари в България. Приватизирана е през 2011 година. Собственик става VTB Capital – поделение на руската държавна Внешторгбанк, но без да бъдат оповестени собствениците. Публична тайна е, че това са Цветан Василев, Делян Пеевски и Винпром Пещера.

“Нова Българска медийна група Холдинг” ЕАД – издател на вестниците “Телеграф”, “Монитор”, “Меридиан мач”, “Уикенд”, “Всеки ден” и др., собственост на Ирена Кръстева, майката на Делян Пеевски.

“Лукойл България” ЕООД – през 1999 година възниква след приватизацията на Лукойл Нефтохим Бургас. Разполага с над 200 бензиностанции на територията на страната. Управител е Валентин Златев.

Това са част от монополите в страната. И малка част от историята на възникването им. Приватизацията в България се случи задкулисно и на парче – тя бе едно от стъпалата по пътя към върха на държавата, на който гордо се възкачи мафията.

Михаела Лазарова

Публикувано в брой 15-ти на вестник #Протест

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.