Призив към Ректора на СУ проф. д.и.н. Иван Илчев от преподавателите, подкрепящи протестиращите студенти

снимка: Жюстин Томс
снимка: Жюстин Томс

 

ДО Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д.и.н. Иван Илчев

Уважаеми господин Ректор,

Ние, преподавателите от СУ „Св. Кл. Охридски“, подкрепящи справедливите искания на протестиращите срещу статуквото студенти, Ви призоваваме да заклеймите насилието над тях и да гарантирате автономията на нашия университет. Отговорността Ви е огромна – от Вашите действия зависи достойнството на Алма Матер! Ние сме Ви избрали с убеждението, че ще се грижите не само за материалните блага на Университета, но най-вече за неговите духовни блага – свобода и достойнство! Призоваваме Ви заедно с нас да ги защитите!

_____________________________________

Александър Андонов, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

Александър Кацарски, гл. ас., ЮФ, СУ

Александър Кънев, проф. дфн, ФФ, СУ

Александър Кьосев, проф. дфн, ФФ, СУ

Амелия Личева, проф. д-р, ФСФ, СУ

Ангел Калайджиев, професор, дюн, ЮФ, СУ

Анна Лазарова, ас., ФКНФ, СУ

Антоан Божинов, хон. ас., ФЖМК, щатен в СУ, НБУ

Ася Асенова, гл.ас. д-р, ФСФ, СУ

Атанас Атанасов, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ

Атанас Стаматов, проф. д.ф.н., ХД, МГУ, СУ

Борис Вунчев, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Боряна Мусева, гл. ас. д-р, ЮФ, СУ

Боян Манчев, доц. д-р, НБУ; хон. преп. ФФ, СУ

Валентина Георгиева, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

Ваня Серафимова, гл. ас., ХД, МГУ

Вероника Димитрова, ас., ФФ, СУ

Веселин Тончев, доц. д-р ИФХ – БАН, хон. преп., ХФ на СУ

Веселина Вълканова, доц. д-р, ФЖМК, СУ

Вихър Георгиев, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

Владислав Господинов, доц. д-р, ФП, СУ

Георги Господинов, гл.ас. д-р, ИЛ към БАН, хон. преп., ФСФ, СУ

Георги Д. Димитров, проф. д.с.н., ФФ, СУ

Георги Жечев, гл.ас. д-р, ФКНФ, Романистика, СУ

Георги Няголов, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

Гергана Герова, доц. д-р, ФзФ, СУ

Гергана Динева, ас. д-р, ФФ, СУ

Даниел Смилов, доц. д-р, ФФ, СУ

Делчо Илчев, гл.ас., департ. Спорт, СУ

Диана Върголомова, ас., ФКНФ, СУ

Дилян Николчев, доц., ръководител на катедра „Практическо богословие”, БгФ, СУ

Димитър Илиев, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

Екатерина Търпоманова, ас. д-р, ФСФ, СУ

Елена Динева, ас., ФКНФ, СУ

Жюстин Томс, НБУ

Илиана Мирчева, доц. д-р, ФНПП, СУ

Йоана Сиракова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Калин Янакиев, проф. д-р, ФФ, СУ

Кристиан Таков, доц. д-р, ЮФ СУ

Лиляна Деянова, проф. ФФ, СУ

Любомир Христов, д-р, ВТУ

Людмил Цанков, доц. д-р, ФзФ, СУ

Майя Грекова, проф. дсн, ФФ, СУ

Мария Ендрева, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

Мария Костова, проф. д-р, ФКНФ, СУ

Марта Ивайлова, ас. д-р, ФКНФ, СУ

Милена Якимова, доц. д-р, ФФ, СУ

Невена Панова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Недялка Видева, проф. д-р,ФФ, СУ

Нели Огнянова, проф. дпн, ФФ, СУ

Николай Найденов, проф. дпн, ФФ, СУ

Николай Папучиев, доц. д-р, ФСлФ, СУ

Николай Чернокожев, проф. д-р, СУ

Нина Димитрова, проф. дфн., ИИОЗ, БАН

Нора Голешевска, хон.ас. д-р, ФФ, СУ

Пепка Бояджиева, проф. дсн, хон.преп., СУ, НБУ

Петя Кабакчиева, доцент, д-р, ФФ, СУ

Радка Влахова, доц. д-р, СУ

Росица Градева, доц. д-р, „История и Цивилизация”, АУБ; БАН; хон.преп. ФКНФ, СУ

Ружа Смилова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

Светла Колева, доц. д-р, ИИОЗ, БАН; хон. преп. ФФ, СУ

Светлана Иванова, доц. д-р, ИФ, СУ

Светослав Димов, доц. д-р, ръководител на Катедра „Генетика”, БиоФ на СУ

Слава Янакиева, хон.ас., ФФ, СУ

Стефан Дечев, доц.д-р, ЮЗУ; хон. преп. ФФ, СУ

Стилиян Йотов, проф., дфн, ФФ, СУ

Снежана Димитрова, д-р, доц, ПИФ, ЮЗУ

Теодора Цанкова, хон.ас. д-р, ФСФ, СУ

Тодор Полименов, доц. д-р, ФФ, СУ

Тони Николов, хон.ас., ФФ, СУ

Христо Христев, гл.ас. д-р ЮФ, СУ

Цвета Попова, гл. ас., ЮФ, СУ

Цветомира Пашова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Цочо Христов Бояджиев, проф. д.ф.н., ФФ,

СУ Яна Шишкова, хон. ас., ФКНФ, СУ

13. 11. 2013 г.

 

 

2 thoughts on “Призив към Ректора на СУ проф. д.и.н. Иван Илчев от преподавателите, подкрепящи протестиращите студенти

 • 13.11.2013 at 19:41
  Permalink

  КРЕАТИВНИТЕ СА НА ЗАПАД, ЗА ДА ИМ СМУЧАТ МОЯТ педагогически И ВАШИЯТ академичен ТРУД ЗА ТЯХНО БЛАГО, А НЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1

  Reply
 • 14.11.2013 at 12:46
  Permalink

  Браво !

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.