Декларация от групата на преподавателите, подкрепящи студентските протести

Снимка: Тихомира Методиева - Тихич
Снимка: Тихомира Методиева – Тихич

ДЕКЛАРАЦИЯ

по повод 25 ноември, ден на свети Климент Охридски, патронен празник и на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Групата на преподавателите, подкрепящи студентските протести, иска да напомни на държавните органи и на цялото българско общество:

1. Академичната автономия е гарантирана от чл. 53, ал. 4 на Конституцията и е конкретизирана в Закона за висшето образование. Според чл. 19, ал.3 на този закон тя включва академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на висшето училище.

2. Зачестилите случаи на обграждане и възпрепятстване на достъпа до университетски сгради и академични читални в центъра на София, както и на проникване на държавни органи в територията на висши училища, представляват драстично и безпрецедентно нарушение на тези конституционно и законово защитени права.

3. Фактът, че вместо да защитава тези права държавата, в лицето на свои репресивни органи, ги нарушава (а с опазването им се налага да се заемат обикновените граждани), е повече от тревожен. Той говори, че всъщност е заплашено нещо основно – не само споменатите конкретни права, а съществуването и функционирането на самата правова държава като цяло.

В деня на свети Климент, патронен празник и на Софийския университет, ние протестираме срещу това и стоим твърдо и непоколебимо зад академичната автономия и върховенството на закона.

 

София, 25.11.2013.

Подписали преподаватели:

Албена Мирчева, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

Албена Хранова, проф. дфн, ФИФ, ПУ

Александра Соскова, доц. д-р, ФМИ, СУ

Александър Кънев, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

Александър Кьосев, проф., ФФ, СУ

Александър Николов, доц. д-р, ИФ, СУ

Амелия Личева, проф. д-р, ФСлФ, СУ

Анета Димитрова, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

Анна Бешкова, доц., ФФ, СУ

Антоан Божинов, хон. преп., ФЖМК, СУ, НБУ, ф.х.

Антоанета Дончева, д-р, ФИФ, ПУ

Антони Стоилов, доц. д-р, ЮЗУ, ФФ

Антонина Желязкова, д-р, хон. преп.ИФ, СУ

Атанас Атанасов, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

Атанас Стаматов, проф. дфн, МГУ

Атанас Терзийски, гл. ас. д-р, ХФ, ПУ

Божидар Кунчев, проф. д-р, ФсФ, Су

Бойко Пенчев, доц. д-р, ФсФ, СУ

Борис Вунчев, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Борис Стоянов, гл.ас. д-р, ИФ, СУ

Борислав Гаврилов, проф. д-р, ИФ, СУ

Борислав Георгиев, доц. д-р, НБУ

Боряна Димитрова, доц. д-р хон.пр.НБУ

Боряна Кючукова-Петринска, гл.ас.д-р, су

Боян Знеполски, доц. д-р, ФФ, СУ

Валентина Георгиева, гл.ас.д-р, ФФ, СУ

Валери Стоянов, проф. дин БАН, хон.преп., СУ

Ваня Серафимова, гл. ас., ХД, МГУ

Велислава Петрова, гл.ас. д-р, ФФ. СУ

Венцислав Данчовски, гл. ас. д-р, ФзФ, СУ

Веселин Тончев, д-р доц. ИФХ – БАН, хон. преп., ФХФ – СУ

Веселина Вълканова, доц. д-р, ФЖМК, СУ

Виолета Герджикова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Владимир Раденков, гл. ас. д-р, ФТС, УАСГ

Владислав Господинов, доц. д-p, ФП, ИСУ

Вяра Калфина, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

Георги Ангелов, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Георги Ганев, гл. ас., СтФ, СУ

Георги Господинов, гл.ас. д-р, БАН, СУ

Георги Жечев, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

Георги Каприев, проф. дфн, ФФ, СУ

Георги Менгов, доц. д-р, Ст.Ф, СУ

Георги Няголов, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

Георги Фотев, проф. д.с.н., ФС, НБУ

Гергана Герова, доц. д-р ФзФ, СУ

Гергана Динева, ас. д-р, ФФ, СУ

Гергина Кръстева, гл.ас. д-р, ФФ, ПУ

Даниел Смилов, доц. д-р, ФФ, СУ

Даниела Колева, доц. д-р, ФФ, СУ

Делчо Илчев, гл.ас, Деп. спорт, СУ

Деян Деянов, гл.ас., ФИФ, ПУ

Диана Атанасова, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ

Диана Върголомова, ас., ФКНФ, СУ

Димитър Илиев, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

Димитър Стоименов, хон. ас, ЮФ, СУ

Добрин Тодоров, проф. дфн, ХД, МГУ

Драгомира Вълчева, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

Евгени Латинов, доц., ФФ, СУ

Евгений Дайнов, проф., НБУ

Евгения Иванова, проф. д.н., БФ, НБУ

Екатерина Търпоманова, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ

Елена Джамбазова, доц. д-р, ФНПП, СУ

Елена Тарашева, гл. ас. д-р НБУ

Елена Хаджиева, доц. д-р, ФСлФ, СУ

Елица Станоева, д-р

Жюстин Томс, хон. ас., НБУ

Иван Русев, проф. дин, ФУ, ИУ-В

Иво Пиперков, гл. ас., ФЖМК, СУ

Илиана Мирчева, доц. д-р, ФНПП, СУ

Ингрид Шикова, проф. д-р, ФФ, СУ

Йоана Сиракова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Клео Протохристова, проф. дфн, ФФ, ПУ, хон. преп. СУ

Кольо Коев, проф. дсн, НБУ

Красимир Стоянов, проф. д-р, Католически университет Айхщедт-Индолщадт

Лазар Копринаров, доц.д.н., ЮЗУ

Лилия Илиева, проф. д-р, ЮЗУ – Univerza v Ljubljani

Лиляна Деянова, проф. д-р, ФФ, СУ

Лиляна Табакова, гл.ас., ФКНФ, СУ

Людмил Цанков, доц. д-р, ФзФ, СУ

Майя Грекова, проф. дсн, ФФ, СУ

Майя Стойнева, проф. д-р, БФ, СУ

Маргарита Карамихова, доц. днк, ВТУ

Мария Огойска, ас., НБУ

Мартин Канушев, доц. д-р, ФС, НБУ

Миглена Николчина, проф., ФсФ, СУ

Милена Якимова, доц. д-р, ФФ, СУ

Миряна Янакиева, доц. д-р, ИЛ на БАН и СУ

Михаил Неделчев, проф., НБУ

Младен Цветанов Влашки, гл.ас., ФФ, ПУ

Моис Файон, хон.преп., ФФ, СУ

Надя Данова, проф. д.и.н. БАН, хон. преп., СУ, НБУ, ЮЗУ

Невена Панова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Недялка Видева, проф. д-р, ФФ, СУ

Нели Христова, проф. д-р, ГГФ, СУ

Николай Аретов, проф. дфн, БАН, хон. преп., ФСлФ

Николай Денков, проф. дхн, ФХФ, СУ

Николай Найденов, проф. дпн, ФФ, СУ

Николай Стефанов Чкорев доц. д-р, ИИИ-БАН, хон.преп. ВТУ

Олег Георгиев, проф., ФФ, СУ

Павел Павлович, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Пепка Бояджиева, проф. дсн, хон. преп. ФФ, СУ, НБУ

Петър Иванов, гл. ас. д-р, ФзФ, СУ

Петър Кауков, хон. преп., НАТФИЗ

Петя Кабакчиева, доц. д-р, ФФ, СУ

Пламен С.Цветков, проф. дин, БФ, НБУ

Радка Влахова, доц. д-р, ФСлФ, СУ

Радослав Цонев, гл. ас. д-р, ЮЗУ

Райна Гаврилова, доц. д-р, ФФ, СУ

Рая Заимова, проф. д.и.н. БАН, хон. преп. НБУ, СУ

Росица Гичева, гл. ас. д-р, ФБО, НБУ

Росица Градева, доц. д-р, АУБ и БАН

Росица Кендерова, доц. д-р, ГГФ, СУ

Ружа Смилова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

Румяна Коларова, доц., ФФ, СУ

Савка Петрова, гл. ас. д-р, ФзФ, СУ

Светла Колева, доц. д-р, хон. преп. СУ

Светла Черпокова, доц. д-р, ФФ, ПУ

Светла Янева, доц. д-р, НБУ

Светлана Иванова, доц. д-р, ИФ, СУ

Светлозар Желев, хон.преп., ФСлФ, СУ

Светослав Димов, доц., Биологически ф-т на СУ

Смилен Марков, гл. ас. д-р, ВТУ

Стефан Дечев, доц. д-р, ПИФ, ЮЗУ, хон.преп. ФФ, СУ

Стефан Иванчев, хон.ас., ФКНФ, СУ и ПУ

Теодора Цанкова, хон. ас. д-р, ФСлФ. СУ

Тодор Полименов, доц., ФФ, СУ

Тодор Танев, проф. д.п.н., ФФ, СУ

Тодорка Минева, хон. преп., ФСлФ, СУ

Цветелина Сантулова, д-р, ФФ, СУ

Цочо Бояджиев, проф. дфн, ФФ, СУ

Яна Шишкова, хон. ас., ФКНФ, СУ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.